REKLAMA

Skarga RPO w sprawie uchwały anty-LGBT odrzucona

PODKARPACIE. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na gminę Niebylec, w sprawie uchwały anty-LGBT.

Dorota Mękarska

Zbigniew Korab, wójt Niebylca, jest bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy .

Od początku byłem pewny, że tak będzie. Ani chwilę w to nie wątpiłem, gdyż nie jesteśmy homofobami i nie protestujemy przeciwko ludziom, ale przeciwko ideologii. Tolerancja nie oznacza obojętności. Nie możemy pozwalać na coś, co jest złe – podkreśla.

Uchwała została przyjęta 25 września ur. Za jej przyjęciem głosowała cała piętnastka, czyli wszyscy radni. Od tego czasu wójt i radni utwierdzili się jeszcze w przekonaniu, że uchwała była potrzebna. Stało się to za sprawą manifestacji osób LGBT i ich sympatyków. Wójta Koraba szczególnie boli nadawanie obscenicznego znaczenia symbolom kultu.

Obrażane są nasze uczucia religijne – uważa.

Nie znamy uzasadnienia postanowienia, gdyż sąd ma 7 dni na jego sporządzenie. Znane jest natomiast uzasadnienie uchwały Rady Gminy
Niebylec. A jest ono według wójta gm. Niebylec, i jak się okazuje WSA w Rzeszowie, zgodne z obowiązującym prawem.

Jest to deklaracja ideowa, w której nie było ataków na osoby LGBT. Cały czas stałem na stanowisku, że mamy prawo podjąć taką uchwałę – zaznacza nasz rozmówca.

Foto (3): poglądowe

Dziesięć uchwał anty-LGBT zaskarżono

Uchwały anty-LGBT jednostki samorządu terytorialnego podejmowały w zeszłym roku. Szacuje się, że powstało kilkadziesiąt takich uchwał. Często były one określane mianem homofobicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar od początku zapowiadał, że nie będzie przyglądał się temu bezczynnie. W sześciu przypadkach skierował skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, Dotyczy to gminy Niebylec, Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), gminy Klwów (woj. mazowieckie), gminy Serniki w woj. lubelskim i powiatu tarnowskiego. Natomiast w czterech przypadkach procedurę rozpoczął poznański adwokat związany z ruchem LGBT.

Sądy siedem uchwał anty-LGBT utrzymały w mocy

Jak informuje Nikodem Bernaciak, analityk prawny z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris w Warszawie, do dnia 9 września b.r. na 10 postępowań zapadło już 7 orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych odrzucających skargi i utrzymujących w mocy zaskarżone deklaracje rad jednostek samorządu terytorialnego, które wyrażały sprzeciw wobec ideologii LGBT+.

Świadczy o tym:

  • postanowienie WSA w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) – w sprawie województwa świętokrzyskiego,
  • postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. (II SA/Rz 1118/19) – w sprawie województwa podkarpackiego,
  • postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Po 188/20) – w sprawie gminy Szczytniki,
  • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 105/20) – w sprawie gminy Lipinki,
  • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 360/20) – w sprawie powiatu tarnowskiego,
  • postanowienie WSA w Krakowie z dnia 6 lipca 2020 r. (sygn. akt II SA/Kr 316/20) – w sprawie gminy Tuchów.
  • postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 8 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Rz 27/20) – w sprawie gminy Niebylec.

W przypadku trzech spośród siedmiu postępowań, w sprawie gminy Lipinki, powiatu tarnowskiego oraz gminy Niebylec, deklaracje zaskarżał RPO, a w pozostałych czterech wspomniany prawnik z Poznania.

Sądy stwierdziły nieważność trzech uchwał

Jedynie w trzech orzeczeniach sądy uwzględniły skargi RPO i stwierdziły nieważność zaskarżonych uchwał.

Potwierdzają to wyroki:

  • wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Gl 15/20) – w sprawie gminy Istebna,
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lipca 2020 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 42/20) – w sprawie gminy Klwów,
  • wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Lu 7/20) – w sprawie gminy Serniki.

Te trzy wyroki są nieprawomocne i same samorządy lub Instytut Ordo Iuris będą składać na nie skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując na oparcie wyroków na błędnych przesłankach – mówi Nikodem Bernaciak.

Równocześnie RPO zaskarżył postanowienia sądów administracyjnych odrzucających jego skargi.

Orzeczenie orzeczeniu nierówne

Mamy więc dwie linie orzecznicze w sprawie uchwał anty-LGBT, z tym, że w zdecydowanej przewadze zostały one utrzymane w mocy przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Przykładowo, w przypadku postanowienia w odniesieniu do uchwały gminy Lipinki WSA uznał, że „stanowisko rady gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień”. Dodał, że uchwała „nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych i nie zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów, i z których można by wywodzić nakaz wiążącego sposobu zachowania lub działania”.

Z kolei stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. o LGBT sąd uznał, że jest ona aktem z zakresu administracji publicznej i podlega w związku z tym kontroli sądu administracyjnego. Ma też charakter władczy, a jako taka została wydana bez właściwej podstawy prawnej i z przekroczeniem kompetencji rady gminy. Podzielił też zarzuty rzecznika o dyskryminującym charakterze uchwały i potwierdził, że narusza ona prawa obywatelskie, w tym prawo do ochrony czci i dobrego imienia, wolności wypowiedzi, prawa do nauki i do nauczania.

Radni potępili to, co jest nielegalne

Jak można wytłumaczyć te diametralne różnice w orzecznictwie?

Z lektury uzasadnień wynika, że sądy nie przeanalizowały treści uchwał, przyjmując na wiarę słowa RPO – uważa analityk prawny z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris. – Co więcej sądy posunęły się do tego, że odrzuciły faktyczną treść uchwał, a wyrok wydały na podstawie wyobrażeń. Natomiast w uchwałach radni jasno deklarowali, że nie są one wymierzone w osoby LGBT, ale w ideologię. Nie pochylali się nad tym zjawiskiem, bo zostało ono jeszcze słabo opisane, ale zajęli stanowiska w konkretnych sprawach: wkraczania tzw. latarników do szkół, wczesnej seksualizacji dzieci zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i narzucania nieprofesjonalnych kryteriów działania przedsiębiorcom. Te zachowania i tak są sprzeczne z polskim prawem, więc radni potępili tylko to, co jest nielegalne. Te zarzuty zostaną przedstawione w skardze kasacyjnej.

Podobne pytanie wystosowaliśmy do RPO, ale odpowiedzi należy spodziewać się za kilka dni. Przedstawimy ją na naszym portalu.

Wszystkie skargi kasacyjne, zarówno gmin, jak i Instytutu Ordo Iuris, czy RPO zostaną rozpatrzone przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W Lesku postanowienie sądu przyjęto z aprobatą

Wczorajsze postanowienie WSA w Rzeszowie ze zrozumieniem przyjął Marek Małecki, przewodniczący Rady Powiatu Leskiego, która stanowisko w sprawie ideologii LGBT uchwaliła 26 kwietnia ur., głosując za nim jednogłośnie.

To była uchwała intencyjna – podkreśla przewodniczący. – Konsultowaliśmy to stanowisko z mieszkańcami naszego powiatu. W tej sprawie wypowiedzieli się przede wszystkim mieszkańcy, których radni są przedstawicielami. Uważamy, że wszyscy mamy prawo wyrażać swoje stanowisko.

09-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)