REKLAMA

SESJA W POWIECIE. Zmiany w budżecie na ponad 18 mln zł

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że 1 marca o godzinie 16:30 w sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie XVIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

233-1-768x512-2

W programie m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VIII)”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2022 (kwota 234.962 zł).

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 10.000 zł).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 1.508,60 zł).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 3.855.459 zł).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 14.543.708 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VIII)” w ramach konkursu nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22, współfinansowanym ze środków EFS RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

źródło: materiały nadesłane


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Syreny i ostrzał we Lwowie. 80 km od granicy z Polską (VIDEO)

PODKARPACIE : Sytuacja na granicy w Krościenku: UCHODŹCY SZTURMUJĄ GRANICE (FOTO)

27-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)