REKLAMA

Wkrótce poznamy opinię wojewody o poszerzeniu Sanoka. Co zostanie wzięte pod uwagę?

SANOK / PODKARPACIE. W Sanoku, w gminie wiejskiej, w gminie Zagórz oraz w powiecie o pomyśle poszerzenia miasta Sanoka powiedziano już w zasadzie wszystko. Z uwagą śledziliśmy wszelkie wystąpienia prezentujące argumenty za i przeciw oraz działania podejmowane przez kolejne społeczności zainteresowanie sprawą. Wszystko relacjonowaliśmy na bieżąco. Teraz, zgodnie z procedurą, w sprawie wypowie się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Przekaże ona swoją opinię, która wraz z całą dokumentacją trafi do Rady Ministrów. Tam zapadnie ostateczna decyzja.

Tomasz Matuszewski. Foto: archiwum Esanok.pl

Wniosek Rady Miasta Sanoka dotyczący przyłączenia do obszaru miasta trzech sołectw z gminy Sanok: Bykowce, Trepcza oraz Zabłotce wpłynął do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 31 marca 2021 r. Przypomnijmy, że wersja tej idei, która poddana była konsultacjom społecznym zakładała włączenie do miasta aż dziesięciu miejscowości. Bykowiec, Czerteża, Międzybrodzia, Płowiec, Sanoczka, Stróży Małych, Stróży Wielkich, Trepczy i Zabłociec z terenu gminy wiejskiej Sanok oraz Zahutynia z gminy Zagórz. Ostatecznie jednak, po zmianie koncepcji burmistrza Tomasza Matuszewskiego, na biurko wojewody Ewy Leniart trafiła propozycja przyłączenia trzech sołectw.

Wniosek jest obecnie rozpatrywany – przekazuje nam Michał Mielniczuk, Rzecznik Prasowy ​Wojewody Podkarpackiego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r. poz. 310) wojewoda nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Ewa Leniart. Foto: archiwum PUW w Rzeszowie

Opinia wojewody w przedmiotowym zakresie będzie wydana do 30 kwietnia br. – zaznacza Michał Mielniczuk i dodaje: – Zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami wniosek w sprawie zmiany granic gmin jest przez wojewodę jedynie opiniowany. Opinia ta w żadnym wypadku nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia i nie jest wiążąca dla Rady Ministrów. Wniosek wraz z opinią jest przez wojewodę przekazywany ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Wnioski są rozpatrywane w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. W tym terminie Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, w którym są zawarte przyjęte zmiany w zakresie ustalenia granic gmin i miast.

Na nasze pytanie o to jakie pisma w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Sanoka, oprócz wniosku Rady Miasta Sanoka, wpłynęły do PUW w Rzeszowie i jakie argumenty zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu opinii, rzecznik wojewody odpowiada:

Wojewoda formułując swoją opinię poprzedza ją analizą wszystkich aspektów proponowanej zmiany granic. Wzięte pod uwagę będą argumenty nie tylko każdej z zainteresowanych stron (sformułowane także w pismach organów Gminy Sanok oraz przedsiębiorcy z terenu miasta Sanoka), lecz przede wszystkim skutki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze, z jakimi wiązałaby się proponowana zmiana granic.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

PiS słucha Polaków? To już czas przeszły

Pomysł poszerzenia Sanoka zmiażdżony przez mieszkańców wsi! 98% nie chce do miasta

Konsultacje ws. poszerzenia miasta: Frekwencja w Sanoku 3,77%

Zahutyń znokautował miasto. Konsultacje w gminie Zagórz zakończone


Grafika poglądowa: Red., PUW w Rzeszowie

22-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)