REKLAMA

SESJA W POWIECIE: Uchwała budżetowa i program naprawczy sanockiego szpitala!

Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Na naszej stronie będziecie mogli Państwo śledzić TRANSMISJĘ NA ŻYWO z obrad. Poniżej publikujemy porządek.

Okno z transmisją będzie widoczne powyżej, kilka minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4 .Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Debata nad uchwałą budżetową na 2022 rok:  

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 b) odczytanie uchwały Nr 6/42/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2022, oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

d) przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu

e) dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Stanisława Chęć Starosty Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/328/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2022-2024.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wnioski i oświadczenia.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Robert Pieszczoch

źródło: materiały nadesłane, Starostwo Powiatowe w Sanoku


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jerzy Zięba: Eksperyment w Ślepo! Kto poniesie konsekwencje?

tvPolska

27-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)