REKLAMA

Sesja Rady Powiatu Leskiego

Sesja Rady Powiatu Leskiego

LIX Rady Powiatu Leskiego odbędzię się w dniu 9 lutego 2024 r. o godz. 11:00 w trybie stacjonarnym

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
b) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030,
d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leskiego (II),
e) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2026”.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2023 r.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13. Zakończenie sesji.

foto: archiwum Lesko24.pl

09-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)