REKLAMA

Sesja Rady Miasta Krosna. Do końca pracowicie (NA ŻYWO)

Sesja Rady Miasta Krosna. Do końca pracowicie (NA ŻYWO)

70. sesja Rady Miasta Krosna. Transmisja NA ŻYWO.

Projekt uchwały Nr LXX/1982/24 w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli wybranych Wydziałów pod kątem przestrzegania praw pracowniczych.

Projekt uchwały Nr LXX/1983/24 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2024-2027.

Projekt uchwały Nr LXX/1984/24 w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia na lata 2024-2026.

Projekt uchwały Nr LXX/1985/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

Projekt uchwały Nr LXX/1986/24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Projekt uchwały Nr LXX/1987/24 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Projekt uchwały Nr LXX/1988/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Projekt uchwały Nr LXX/1989/24 w sprawie obciążenia nieruchomości.

Projekt uchwały Nr LXX/1990/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania”.

Projekt uchwały Nr LXX/1991/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5)”.

Projekt uchwały Nr LXX/1992/24 w sprawie udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Projekt uchwały Nr LXX/1993/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie”.

Projekt uchwały Nr LXX/1994/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na użytkowanie części działki o nr ewid. 1666, stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi.

Projekt uchwały Nr LXX/1995/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna”.

Projekt uchwały Nr LXX/1996/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta Krosna powyżej 65 roku życia”.

Projekt uchwały Nr LXX/1997/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. + AUTOPOPRAWKI.

Projekt uchwały Nr LXX/1998/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. + AUTOPOPRAWKI.

Dodatkowe projekty uchwał:

1. Projekt uchwały Nr LXX/1999/24 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna.

2. Projekt uchwały Nr LXX/2000/24 w sprawie wyboru ławników zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.

3. Projekt uchwały Nr LXX/2001/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno”.

17-04-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)