REKLAMA

Sesja Rady Gminy Komańcza. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Sesja Rady Gminy Komańcza. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną Nr LXIX/528/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących na terenie Gminy Komańcza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Komańczy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2023 roku.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2023 roku.
18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. skarg, wniosków i petycji w 2023 roku.
19. Zapytania i oświadczenia innych uczestników obrad i gości.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad sesji.

fot. UG Komańcza

26-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)