REKLAMA

SANOK. Zarys planu naprawiającego finanse miasta. Wyższe podatki i opłaty

SANOK / PODKARPACIE. Dotarliśmy do dokumentu, który w ostatnim czasie trafił na biurka radnych Rady Miasta Sanoka, a został opracowany przez służby podległe burmistrzowi. Chodzi o szkic planu oszczędnościowego, którego celem jest uratowanie miejskich finansów. Czytamy w nim między innymi o podwyższeniu podatków i opłat oraz o wykreśleniu niektórych inwestycji, a także o likwidacji szkolnych stołówek i jednej ze szkół na Wójtostwie. Czy za politykę finansową miasta faktycznie mają zapłacić mieszkańcy?

W ostatnim czasie do radnych Rady Miasta Sanoka trafił dokument zawierający „założenia do planu oszczędnościowego”. Jak czytamy: „plan oszczędnościowy Gminy Miasta Sanoka ma na celu poprawę sytuacji finansowej. Ze względu na strukturę budżetu miasta optymalizacja obejmuje działania w zakresie spłaty zadłużenia, ograniczenia wydatków, zwiększenia dochodów oraz poprawy jakości usług publicznych. Opracowana informacja (założenia) przedstawia proponowane kroki i działania, które zostaną podjęte w obecnym budżecie w 2024 r. oraz perspektywie kolejnego roku budżetowego”.

Co istotne: „proponowane działania mają charakter roboczy, ukierunkowany na dyskusję. Po ich akceptacji opracowany zostanie Plan Stabilizacji Finansowej Gminy Miasta Sanoka, w którym zostaną szczegółowo określone: czas wdrożenia i skutki finansowe dla budżetu miasta Sanoka” .

W formie tabeli wyszczególniono kilkadziesiąt propozycji wypracowania oszczędności oraz zwiększenia wpływów do budżetu.

Co najbardziej może niepokoić mieszkańców miasta, największa kwota zapisana została przy „zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości”! To 6 338 763 złotych w 2025 roku.

Kolejna największa suma dotyczy „przeniesienia wkładu własnego do zadania na 2025 i 2026 rok” i związana jest z budową nowego mostu na Sanie. Mowa o 3 mln złotych oszczędności w 2024 roku.

Czytamy również między innymi o sprzedaży Hali Targowej za kwotę 2 mln złotych, czy „wprowadzeniu symbolicznej odpłatności (2 zł) dla członków klubów sportowych za każdorazowe wejście na trening” – 2 mln złotych w 2025 roku.

Wpływy do kasy miasta mają być również zrealizowane za pośrednictwem: podwyżek opłat parkingowych, opłat cmentarnych, cen biletów MKS, czy dzierżawy lokali użytkowych.


grafika poglądowa, foto burmistrz: UM Sanok

Pod młotek może pójść budynek po MOPSie, działki przy ul. Olchowieckiej i działki przy obwodnicy.

Szkic planu oszczędności zawiera również przeniesienie SP 9 do SP 4 i likwidację jednej ze szkół. Czytamy także o możliwości likwidacji szkolnych stołówek.

Może dojść również do rezygnacji z dowozu uczniów na konkursy i zawody sportowe czy wypłat stypendiów naukowych.

Gdyby zaproponowany plan wszedł w życie, na razie nie udałoby się zrealizować kilku inwestycji drogowych, w tym przebudowy: ul. Jagodowej, ul. Rysiej, ul. Zielonej oraz ul. Jesiennej i Wspólnej.

Pełny SZKIC ZAŁOŻEŃ DO PLANU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO publikujemy TUTAJ – KLIKNIJ


screen dokumentu

Dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie radnych z burmistrzem. Na czwartek zaplanowano z kolei sesję nadzwyczajną, podczas której po raz trzeci podjęta zostanie próba zaciągnięcia kredytu przez miasto w formie obligacji komunalnych.

Do tematu wrócimy.

08-07-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)