REKLAMA

SANOK: Wiemy, kto wystartuje w wyborach na BURMISTRZA!

SANOK / PODKARPACIE. Znamy pierwsze decyzje związane ze startem w wyborach na burmistrza Sanoka! Wiemy również, na kiedy zaplanowano konwencje wyborcze czołowych komitetów.

Do tej pory w przestrzeni medialnej pojawiały się jedynie spekulacje dotyczące tego, kto może wystartować w wyborach na burmistrza Sanoka. Portal eSanok.pl jako pierwszy podaje potwierdzone już decyzje czy to samych kandydatów czy też czołowych komitetów wyborczych.

Według naszych informacji w wyborach wystartuje urzędujący burmistrz Tomasz Matuszewski. Podobnie jak w 2018 roku, będzie kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Sanok.

Konwencję wyborczą tego ugrupowania zaplanowano na najbliższą niedzielę 11 lutego na godzinę 17:00 w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku i to wtedy wiadomość ma zostać ogłoszona oficjalnie. Dlatego też na chwilę obecną nie ma oficjalnego potwierdzenia startu urzędującego burmistrza.

Oficjalną informację przekażemy w niedzielę podczas konwencji – mówi nam Paulina Paszta, szefowa KWW Łączy Nas Sanok.

Wiemy też, że kandydatem na gospodarza miasta będzie Sławomir Miklicz, który wystartuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Demokraci Ziemi Sanockiej.

Podjąłem decyzję, że będę kandydował na burmistrza Sanoka – mówi nam Sławomir Miklicz. – W naszym komitecie trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia. Myślę, że do tygodnia poinformuję mieszkańców o tym, że będę ubiegał się o stanowisko burmistrza – dodaje.

Demokraci zaplanowali konwencję na marzec.

Wiadomo już też, że kandydatem PiS na burmistrza Sanoka będzie Grzegorz Kozak.

Tak, mogę to potwierdzić. Kandydatem PiS na burmistrza Sanoka będzie Grzegorz Kozak – powiedział naszemu reporterowi Stanisław Chęć, szef miejskich struktur PiS w Sanoku.

Jestem gotowy, aby podjąć to wyzwanie – deklaruje portalowi eSanok.pl Grzegorz Kozak.

Konwencja PiS z przedstawieniem kandydata na burmistrza oraz kandydatów na miejskich radnych ma odbyć się lutym.

Niewykluczone, że do walki o fotel burmistrza miasta włączą się kolejni kandydaci. Wiadomości w tej sprawie będziemy przekazywać na bieżąco.

Wkrótce na naszym portalu szersze wypowiedzi kandydatów na temat ich startu w wyborach.


grafika poglądowa, foto: UM Sanok, archiwum prywatne

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem prezesa rady ministrów, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. II turę zaplanowano na 21 kwietnia.

Kalendarz wyborczy:

do dnia 12 lutego 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

do dnia 22 lutego 2024 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

do dnia 27 lutego 2024 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16:00

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

do dnia 8 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 13 marca 2024 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

do dnia 15 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

do dnia 18 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

do dnia 25 marca 2024 r.

– podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

do dnia 28 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

do dnia 29 marca 2024 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

do dnia 4 kwietnia 2024 r.

– poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej.

w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

– głosowanie.

kalendarz wyborczy: PKW

09-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)