REKLAMA

SANOK: Śledztwo prokuratury w sprawie PBS trwa od 2018 roku

SANOK / PODKARPACIE. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nadzoruje prowadzone przez rzeszowski oddział Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby wchodzące w skład zarządu oraz ustalonych pracowników Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2017 r. – Postępowanie przygotowawcze dotyczy między innymi nieprawidłowości związanych z procesem udzielania kredytów dla szeregu ustalonych spółek prawa handlowego. Aktualna sytuacja Banku związana z wprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji pozostaje w zainteresowaniu tut. Prokuratury – mówi nam Hanna Biernat-Łożańska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Opisywane śledztwo wszczęto 11 czerwca 2018 roku.

Tomasz Sokołowski

Śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków

Całkowicie odrębnym wątkiem są czynności prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie. Jednostka ta nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby wchodzące w skład zarządu oraz ustalonych pracowników Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2017 r., tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. i inne. Śledztwo to zostało wszczęte 11 czerwca 2018 roku.

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie złożone przez pełnomocnika Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, dotyczące między innymi nieprawidłowości związanych z procesem udzielania kredytów dla szeregu ustalonych spółek prawa handlowego. Aktualna sytuacja Banku związana z wprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji pozostaje w zainteresowaniu tut. Prokuratury. Obecnie gromadzone są niezbędne dane, których pozyskanie pozwoli na właściwe ukierunkowanie postępowania. Wyniki przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku postępowania sprawdzającego będą wzięte pod uwagę w ocenie stanu sprawy – mówi nam Hanna Biernat-Łożańska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo toczy się w sprawie. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, ze względu na tajemnicę postępowania, nie udziela szczegółowych informacji na temat przeprowadzanych czynności procesowych.

Postępowanie sprawdzające. Czy doszło do wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym?

Całkowicie odrębnym wątkiem jest na ten moment postępowanie sprawdzające wszczęte w środę 22 stycznia 2020 r. przez Prokuraturę Rejonową w Sanoku. Na jej zlecenie Komenda Powiatowa Policji w Sanoku przeprowadza czynności w związku z aktualną sytuacją w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Celem jest weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 296 kodeksu karnego, który mówi o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym.

Przypomnijmy, że w piątek 17 stycznia w PBS rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja przeprowadzana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Działania te zostały podjęte ze względu na zadłużenie placówki, szacowane przez BFG na 180 mln zł.

Poszkodowanych w całej sprawie jest ponad 30 jednostek samorządu terytorialnego. Ich straty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Włodarze między innymi Gminy Miasta Sanoka czy Powiatu Sanockiego liczą jeszcze na pomoc w odzyskaniu środków.

Jeśli chodzi o czynności podejmowane przez śledczych, radio RMF podało wczoraj, że policja przeszukała budynki i zabezpieczyła dokumentację w siedzibie byłego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Działania miały zostać podjęte w ramach postępowania sprawdzającego prowadzonego przez prokuraturę rejonową. Próbowaliśmy potwierdzić te doniesienia. Prokuratura Rejonowa w Sanoku nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat prowadzonych czynności. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku dowiedzieliśmy się, że miejscowi funkcjonariusze nie przeprowadzali żadnych czynności w siedzibie banku.

Art. 296 kodeksu karnego mówi o wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym. &1 brzmi: Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uwaga na plotki! Bank Nowy BFG działa bez zakłóceń

DYREKTOR BANKU: Sytuacja się uspokaja. Klienci mają pełny dostęp do swoich rachunków (WYWIAD)


zdjęcie poglądowe / archiwum Esanok.pl

28-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)