REKLAMA

SANOK. Dyrektorzy szkół i przedszkoli musieli usunąć informacje od burmistrza

SANOK / PODKARPACIE. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, którzy dostosowali się do zaleceń burmistrza miasta Sanoka dotyczących publikacji informacji o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Sanoka, musieli usunąć ze strony internetowych te treści. Tak zadecydowało Kuratorium Oświaty, ale praktycznie już po fakcie. Niestety w ten sposób placówki oświatowe zostały wciągnięte w rozgrywkę między samorządami.

Dorota Mękarska

Na początku lutego władze miasta Sanoka zareagowały na wywieszenie baneru na ogrodzeniu szkoły w Trepczy. Jego treść miała sugerować mieszkańcom opowiedzenie się za pozostaniem wsi w strukturach gminy wiejskiej. Jak wówczas informowała wójt Anna Hałas interwencję w tej sprawie podjął wizytator kuratorium oświaty. Można powiedzieć, że reakcja kuratorium była bardzo szybka. Stało się to w wyniku skargi z Urzędu Miasta w Sanoku. Pani wójt, aby nie zaszkodzić dyrektorowi szkoły nakazała przenieść transparent w inne miejsce.

Mimo to w połowie lutego br. burmistrz Tomasz Matuszewski wystosował do dyrektorów szkół i przedszkoli pismo dotyczące stanowiska władz miasta w sprawie poszerzenia Sanoka i korzyści z tego wynikających. List uzupełniała ankieta, w której mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tej kwestii, a także link do przedmiotowej uchwały Rady Miasta Sanoka. W ślad za tym, komunikaty pojawiły się na stronach internetowych placówek oświatowych. Informacje o konsultacjach zostały również rozesłane przez niektóre placówki do rodziców poprzez e-dziennik. Wywołało to oburzenie części rodziców, którzy uznali, że jest to próba wciągnięcia szkół i przedszkoli w rozgrywki między jednostkami samorządowymi.

W dniu 24 lutego br. zwróciliśmy się więc do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Również wójt gminy wiejskiej Sanok na drugi dzień po ukazaniu się tych informacji na stronach placówek oświatowych zwróciła się do kuratora oświaty. Okazało się jednak, że w tym przypadku kuratorium nie zadziałało tak szybko jak w sprawie transparentu wywieszonego na ogrodzeniu szkoły w Trepczy. Pani wójt otrzymała informację 25 lutego, czyli w przedostatni dzień konsultacji, że dyrektorzy szkół i przedszkoli zostaną zobowiązani do usunięcia tych treści. Portal eSanok, dopiero po interwencji w dniu wczorajszym, otrzymał dzisiaj odpowiedź.

Oto ona:

W związku z pismem i zapytaniem Pani Wójt Gminy Sanok dotyczącym umieszczenia informacji o akcji poszerzenia granic Miasta Sanoka wraz z listem Burmistrza na stronach internetowych szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie Miasta Sanoka, Kuratorium Oświaty przeprowadziło postępowanie wyjaśniające.

Na podstawie art. 55 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.910 ze zm.), dyrektorom szkół i przedszkoli wydano pisemne zalecenie usunięcia zamieszczonych na stronach internetowych informacji o konsultacjach społecznych, co też zostało wykonane przez dyrektorów szkół i przedszkoli.

O sprawie informowaliśmy tutaj:

OTRZYMALIŚMY: Polityka w szkołach? Trwa walka o głosy mieszkańców


Grafika poglądowa. Foto burmistrz: UM Sanok

30-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)