REKLAMA

RZESZÓW. Sesja Absolutoryjna. Jak zagłosują radni PiS?

RZESZÓW. Sesja Absolutoryjna. Jak zagłosują radni PiS?

RZESZÓW. Zapraszamy do udziału on line w LXXX sesji Rady Miasta Rzeszowa.

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie dotyczącej Raportu o stanie Miasta Rzeszowa (punkt 2 porządku obrad) mieszkańcy mają prawo zabrania głosu na sesji, jeżeli najpóźniej 12 czerwca 2023 r. przedłożą Przewodniczącemu Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Proponowany porządek obrad:

Uchwała w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzania poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim.

Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta:

a) przedstawienie raportu;
b) debata nad raportem;
c) uchwała w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta.

Absolutorium:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok;
b) prezentacja sprawozdania finansowego;
c) informacja o opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
d) informacja o stanie mienia Miasta;
e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta;
f) dyskusja;
g) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2022 rok.
h) uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2022 rok.

Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wolne wnioski i sprawy różne.  

źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

13-06-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)