REKLAMA

Rada Powiatu Sanockiego przeciwko zmianom granic Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego wyraziła stanowisko w sprawie zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu. Stanowisko zostanie skierowane do Rady Ministrów. Rada zaapelowała o niepodejmowanie działań związanych ze zmianą granic gminy wiejskiej i miasta Sanoka.

Z wnioskiem o podjęcie uchwały w tej sprawie wystąpił klub radnych Demokraci Ziemi Sanockiej. Oni również przedstawili projekt uchwały i treść apelu Rady Powiatu Sanockiego do Rady Ministrów. Zanim jednak przystąpiono do głosowania rada udzieliła głosu Annie Hałas, wójtowi gminy Sanok i Tomaszowi Matuszewskiemu, burmistrzowi Sanoka.

Za podjęciem uchwały w takim brzmieniu było 12 radnych, 6 było przeciw, w tym Tadeusz Nabywaniec, Bogdan Struś, Andrzej Chrobak, Robert Zoszak, Marian Kawa i Janusz Cecuła. Robert Pieszczoch wstrzymał się od głosu.

APEL RADY POWIATU SANOCKIEGO
DO RADY MINISTRÓW
w sprawie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego

Rada Powiatu Sanockiego apeluje do Rady Ministrów o niepodejmowanie działań związanych ze zmianami granic jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu sanockiego.

Wyrażamy przekonanie, że prawidłowe wykonywanie zadań publicznych przez samorządy powiatowe i gminne możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy zagwarantowana jest stabilność działania samorządów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wspólnota samorządowa obejmuje prawo jej mieszkańców do zamieszkania na konkretnym terytorium. Dążenia niektórych samorządów do zmiany granic gmin lub powiatów z natury rzeczy mogą odbywać się jedynie z uszczerbkiem terytorialnym i ludnościowym sąsiadujących jednostek samorządowych.

Decyzje w sprawie zmian granic nie mogą być podejmowane na podstawie wysuwanych ad hoc pomysłów, a muszą być odpowiednio przygotowane. Nie mogą w tym zakresie wystarczać wnioski i opinie zainteresowanych samorządów. Standardem powinny stać się dokumenty strategiczne uzasadniające kierunek rozwoju jest oraz analizy ekonomiczne przeprowadzone przez niezależne ośrodki, które wskazywałyby na ile potrzebna dla rozwoju zainteresowanych gmin, jakie skutki spowoduj oraz czy taka zmiana granic nie będzie miała destrukcyjnego wpływu dla bytu ekonomicznego włączanych miejscowości czy też okrajanych gmin.

Gmina Sanok, której dotyka zmiana granic, od prawie trzech dziesięcioleci realizują szereg inwestycji, które mają im zapewnić rozwój. W wielu przypadkach stawiała na rozwój terenów, będących obecnie przedmiotem uchwał Rady Miasta Sanoka. Na terenie tych miejscowości gmina koncentrowała swoje inwestycje, które w dalszej perspektywie miały pozwolić na zrównoważony rozwój całej gminy. Trwające od kilku miesięcy, w okresie pandemii Covid 19, dążenia Miasta Sanoka na przejęcie tych terenów doprowadziły do tego, że w naszej opinii, niemożliwe jest przeprowadzenie rzetelnej i pełnej procedury. Ponadto mieszkańcy ościennych miejscowości, w konsultacjach społecznych zdecydowanie sprzeciwili się chęci włączenia ich w granice miasta Sanoka. Miasto Sanok nie posiada żadnej spójnej wizji, w którym kierunku rozszerzenie miasta jest dla niego optymalne, jakie plany strategiczne mają być realizowane i czemu ma służyć takie działanie. Władze Sanoka nie posiadają pomysłu na to, jakie cele chce osiągnąć miasto ponad samo rozszerzenie i efekt ekonomiczny dla zadłużonego budżetu miasta. Wytworzone przez władze Sanoka działania nasilają chaos i destabilizację ościennych miejscowości. Zwracamy się z apelem o zachowanie status quo w zakresie granic gmin z terenu powiatu sanockiego.


grafika poglądowa


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

M. KUCHCIŃSKI o poszerzeniu Sanoka. „Być może argumenty są za słabe? Trzeba słuchać ludzi”

tvPolska.pl

01-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)