REKLAMA

Rada miasta za wnioskiem burmistrza o poszerzenie Sanoka. Odwaga czy nonszalancja?

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka zagłosowała za propozycją burmistrza Tomasza Matuszewskiego dotyczącą kontynuacji procedury poszerzenia miasta Sanoka i wystąpienia z wnioskiem o zmianę terytorialną i powiększenie miasta o sołectwa Trepcza, Bykowce i Zabłotce. W głosowaniu 12 radnych było za, 5 przeciw. Radni zdecydowali zatem kontynuować koncepcję zmian granic. Do zatrzymania procedury nie przekonał ich zdecydowany sprzeciw wyrażony w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 10 sołectwach, o których mówiło się w kontekście poszerzenia.

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy debatowali nad następującym punktem obrad: Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Procedowanie tego punktu sesji poprzedziła informacja burmistrza Tomasza Matuszewskiego dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Sanoka, przeprowadzonych w Gminie Miasta Sanoka i sąsiednich sołectwach. Z kolei wiceburmistrz Artur Kondrat zarzucił władzom gminy wiejskiej trzy nieprawidłowości, do których miało dojść w ramach przeprowadzonych w 9 sołectwach konsultacji wśród mieszkańców.

Następnie doszło do długiej dyskusji. Na początku głos zabrała Wójt Gminy Sanok Anna Hałas. Swoje zdanie na ten temat wyrażało wielu radnych. Wnioski formalne złożyli Maciej Drwięga i Sławomir Miklicz. Pierwszy dotyczył odrzucenia projektu uchwały i rozpoczęcia działań zmierzających do opracowania szczegółowego planu i przekonania mieszkańców trzech zainteresowanych sołectw w celu powrócenia do tematu za rok. Drugi zakładał zwrócenie do komisji projektu uchwały, a także wystąpienie z wnioskiem o opiniowanie projektu, a celem miałoby być umożliwienie radnym głosowania osobno nad każdą z miejscowości. Oba wnioski zostały odrzucone większością głosów.

Wymianę poglądów zakończyło głosowanie.

Za głosowało 12 radnych: Ryszard Karaczkowski, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Marian Osękowski, Łukasz Radożycki, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński.

Przeciwko było 5 członków rady miasta: Roman Babiak, Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Sławomir Miklicz, Jakub Osika.

Na sesji nieobecni byli: Zofia Kordela-Borczyk, Adam Kornecki oraz Beata Wróbel. Wkrótce kolejne materiały dotyczące dzisiejszej sesji.


grafika poglądowa


O wynikach konsultacji w mieście oraz w sołectwach gminy Sanok i gminy Zagórz pisaliśmy w osobnych artykułach:

Zahutyń znokautował miasto. Konsultacje w gminie Zagórz zakończone

Konsultacje ws. poszerzenia miasta: Frekwencja w Sanoku 3,77%

Pomysł poszerzenia Sanoka zmiażdżony przez mieszkańców wsi! 98% nie chce do miasta

Przypomnijmy, że najpierw konsultacje zakończono w gminie Zagórz, w sołectwie Zahutyń. W konsultacjach wzięło udział 658 osób na 1267 mieszkańców. Frekwencja wyniosła ponad 50 procent. Przeciwko przyłączeniu Zahutynia do Miasta Sanoka opowiedziało się 98% mieszkańców.

Następnie poznaliśmy wyniki badania w mieście. Frekwencja wyniosła 3,77%. Za poszerzeniem Sanoka opowiedziało się 61 % respondentów.

Niedługo później rezultaty konsultacji przekazała gmina Sanok. Frekwencję wyliczono na 72%, a za pozostaniem w strukturach wsi zagłosowało 98% mieszkańców.

25-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)