REKLAMA

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Ustrzyki Dolne prowadzi nabór

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Gmina Ustrzyki Dolne prowadzi nabór na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectw: Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa i Wojtkówka, które zapewnią oczyszczanie w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Dofinansowanie inwestycji może zostać udzielone osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w miejscu jej realizacji i posiadającym tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest likwidacja zbiornika bezodpływowego, a w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie złożonego wniosku, który będzie podlegać weryfikacji w zakresie spełnienia określonych wymagań.

Wnioski oraz szczegółowy regulamin dostępne są w załącznikach oraz w Urzędzie w pokoju nr A 1.4. Termin składania wniosków obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Maksymalna wartość udzielonego dofinansowania wynosi 7000 zł i obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż wyłącznie nowych przydomowych oczyszczalni.

Załączniki:

1) Uchwała Nr LXVI/894/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka;

2) Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO;

3) Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) Zarządzenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa: Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa i Wojtkówka.

Gmina Ustrzyki Dolne

29-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)