REKLAMA

POWIAT LESKI. 5 przetargów na 15 mln złotych. Ważne zadania

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Starostwo Powiatowe w Lesku, tylko w ostatnim miesiącu, ogłosiło pięć przetargów na łączną wartość 15 milionów złotych. Chodzi o kluczowe dla rozwoju tego terenu inwestycje, zaplanowane i przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji, skutecznie kontynuowane w obecnej. Środki na realizację projektów pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Starostwo Powiatowe w Lesku kontynuuje inwestycyjną ofensywę. W kolejnych miesiącach i latach realizowanych będzie wiele ważnych, a w niektórych przypadkach, strategicznych zadań.

Tylko w maju, powiat leski ogłosił pięć przetargów na łączną wartość 15 mln złotych. Chodzi o: przebudowę Szpitala Powiatowego w Lesku, przebudowę dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku, rozbudowe i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszanica – Wańkowa, budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego, a także o .

Wojciech Stelmach, starosta leski. Foto: Starostwo Powiatowe w Lesku

 Cieszę się, że w realizacji jest tak dużo przedsięwzięć. Inwestycje, które zostały ogłoszone, są skierowane na poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach tych inwestycji planujemy znaczną poprawę infrastruktury, remont zabytkowego budynku oraz budowę Karpackiego Ogrodu Sensorycznego, który będzie unikalnym miejscem rekreacji i edukacji – mówi nam Wojciech Stelmach, starosta leski.

– Chciałbym podkreślić, że to właśnie dzięki pozyskanym funduszom możemy realizować nasze plany i inwestować w rozwój naszej społeczności, dbając zarówno o teraźniejszość, jak i przyszłość naszych mieszkańców. Dlatego też będę zabiegał o to, aby nasz powiat pozyskiwał ich jak najwięcej – dodaje.

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku. Opis Inwestycji: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót: Wykonanie programu prac konserwatorskich remontowanej kamienicy, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wymiana pokrycia dachowego z blachy, wzmocnienie drewnianej więźby dachowej oraz wymiana zbutwiałych elementów konstrukcji dachu. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Wykonanie izolacji. Przewidywana wartość Inwestycji: 490.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Nazwa Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul W. Pola 1 w Lesku. Opis Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji budynku przy ul W.Pola 1 w Lesku według technologii i zakresu wskazanych w programie konserwatorskim; renowacja zabytkowej elewacji wraz z balkonem, prace powierzchniowe tynkarskie przy powierzchniach płaskich i boniowych oraz gzymsach, renowacja wejściowych drzwi do budynku odświeżenie powłok malarskich stolarki okiennej ,konserwacja restauracja stopni schodów wejściowych wraz z rekonstrukcją. Przewidywana wartość Inwestycji: 300.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa. Opis Inwestycji: Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie drogi powiatowej nr 2293R do zmieniających się warunków związanych z rosnącym natężeniem ruchu drogowego. Wzrost ten wynika ze zwiększonej liczby osób odwiedzających wyciąg narciarski wybudowany w ubiegłym roku przez Gminę Olszanica w miejscowości Wańkowa oraz częstego wykorzystywania tej trasy jako skrótu pomiędzy drogą krajową nr 82 Sanok – Krościenko – Granica Państwa (Ukraina) a drogą krajową nr 28 Sanok – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa (Ukraina). Droga znajduje się na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje: Poszerzenie pasa drogowego do 6,00 m na przebudowywanym odcinku drogi. Utwardzenie pobocza drogi po obu stronach o szerokości 1,00 m lub 0,50 m w zależności od szerokości pasa drogowego, działki drogowej i ukształtowania terenu. Budowę chodnika w miejscowości Olszanica i Wańkowa na odcinkach o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Montaż poręczy i barierek ochronnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych Wykonanie odwodnienia pasa drogowego. Frezowanie nawierzchni drogi w miejscach nierównych, profilowanie. Przebudowę istniejących wjazdów i skrzyżowań. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całym odcinku przebudowywanej drogi. Przewidywana wartość Inwestycji : 2.045.000,00 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Nazwa Inwestycji: Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opis Inwestycji: Inwestycja przewiduje budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego w którym znajdować się będą rośliny z terenów Karpat wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja polegać będzie na: opracowaniu programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, opracowaniu projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej . Wykonanie robót zagospodarowania terenu, nasadzenia roślin, jak również architektury towarzyszącej (altana/pergola, ścieżki, ławki, kosze na śmieci). Przewidywana wartość Inwestycji: 200.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Nazwa Inwestycji: Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opis Inwestycji: Zakres prac inwestycyjnych polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej (wykonawczej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w wymaganych branżach objętych przebudową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. W zakres zadania wchodzi między innymi; przebudowa wybranych oddziałów szpitala przewidzianych do modernizacji z częściową wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznych instalacji technicznych i przeciwpożarowych w przebudowywanych oddziałach. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na części dachu szpitala. Przewidywana wartość Inwestycji: 12.000.000,00 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


grafika poglądowa, foto starosta: Starostwo Powiatowe w Lesku

10-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)