REKLAMA

OTRZYMALIŚMY. Interpelacja posła. Wypowiedzenia umów dla salowych w leskim szpitalu

LESKO / PODKARPACIE. Otrzymaliśmy treść interpelacji złożonej przez posła Lewicy z Podkarpacia Wiesława Buża w sprawie wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony salowym z leskiego szpitala. Publikujemy treść dokumenty złożonego na biurko ministra zdrowia.

Interpelacja w sprawie wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony pracownikom, na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Szanowny Panie Ministrze,

Zaniepokojony sytuacją w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku oraz z informacji przekazanych przez Ogólnopolski Międzyzakładowy Zawiązek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia podejrzewam, że w placówce mogło dojść do szeregu nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem oraz wykonywaniem podstawowych obowiązków pracowniczych wobec osób zatrudnionych na stanowiskach salowej, sanitariuszy szpitalnych oraz sprzątaczek.

Według ustawy z dnia 26 maja 2022 r., o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem średnim od 1 lipca br., powinni zarabiać nie mniej niż 4 416,77 zł, a pracownicy z wykształceniem poniżej średniego (np. sanitariusz, salowa) uzyskają wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 3 680,64 zł. Sytuacja ta zmusza dyrekcję do zmian stanowisk pracy pracownikom szczebla podstawowego oraz ich masowych zwolnień z powodu ekonomicznej sytuacji placówki.

Pod koniec września br., Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku wręczył pracownikom wypowiedzenia warunków płacy i pracy. Jak wynika z dokumentu jedyną przesłanką w części, która dotyczy zmiany stanowiska sanitariusza szpitalnego na sprzątaczkę i kategorii zaszeregowania pracownika wskazana jest jako przyczyna sytuacja ekonomiczna SP ZOZ w Lesku. W przekonaniu związku zawodowego ta przyczyna i forma uzasadnienia wypowiedzenia jest bezpodstawna i nie posiada żadnej argumentacji faktycznej i prawnej. Pracownik nie może odpowiadać za sytuację ekonomiczną szpitala i brać odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania placówki. Ponadto zmiana wynagrodzenia odbiera salowym dodatki regulaminowe (za pracę w nocy, niedziele i święta)tracąc około 800 zł.

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia określa działania zaproponowane przez dyrekcje szpitala jako obejście prawa i pokrzywdzenia pracownika. Z chwilą przemianowania z stanowiska salowej na sprzątaczkę pracownik przestaje pracować w działalności podstawowej. Podmiot ten nie jest już objęty regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 26.05.2022r., o zmianie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, nieprawidłowości dotyczą również zakresu nazewnictwa stanowisk pracy dot. grup zawodowych. Każdy zawód posiada swoją kodyfikację, która winna odpowiadać wykonywanym czynnościom. Należy również wskazać, że wprowadzone nowe umowy oraz wynagrodzenia dla pracowników nie dają gwarancji stałego zatrudnienia a względy ekonomiczne szpitala nie powinny wpływać na zatrudnienie pracowników szczebla podstawowego. Problem ten dotyczy nie tylko Szpitala w Lesku ale również Specjalistycznego Szpitala w Brzozowie oraz Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Kwestia pracowników niemedycznych, szczególnie tych pracujących na oddziałach jest nieobjęta regulacjami, co daje możliwości dowolnego interpretowania stanu prawnego na korzyść dyrektora.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra o udzielenia informacji na następujące pytania:

1) Na jakiej podstawie prawnej występuje dopuszczalność zmian stanowiska przez dyrekcję dot. osób wykonujących pracę salowej/ sanitariusza szpitalnego i przemianowanie jej na stanowisko sprzątaczki/ sprzątacza. 2) Czy Dyrekcja Szpitala może samoczynnie wpływać na zmianę nazewnictwa grup zawodowych zatrudnionych w placówce, gdyż odrębna kodyfikacja powinna odpowiadać faktycznie wykonywanym czynnościom. 3) Czy Dyrektor Szpitala zwrócił się do Wojewody lub Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zwiększenie wartości finansowania szpitala w przypadku kiedy pozyskiwane środki są nie wystarczające na utrzymanie wszystkich miejsc pracy? 4) Proszę o informację czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku ma zadłużenie finansowe, jeżeli tak proszę o podanie kwoty zadłużenia na dzień

15.11.22r.

Poseł na Sejm RP Wiesław Buż

Do sprawy wrócimy. Wkrótce o komentarz do sprawy poprosimy dyrekcję leskiego szpitala.


grafika poglądowa, źródło: SPZOZ Lesko, archiwum prywatne posła W. Buża

źródło: materiały nadesłaneZOBACZ TAKŻE: Poseł Wiesław Buż: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak długo będziecie się biernie przyglądać coraz bardziej pogarszającej się sytuacji zdrowia psychicznego młodzieży i uczniów? Od początku wybuchu pandemii COVID-19 stan zdrowia psychicznego społeczeństwa znacznie się pogorszył. Niedoskonałości zdalnego nauczania, przebywanie w opresyjnym domu bez możliwości socjalizacji oraz przygnębiające wydarzenia przyczyniły się do wzrostu prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Według danych Komendy Głównej Policji w roku 2021 tylko w województwie podkarpackim odnotowano 631 prób zamachów samobójczych, z czego aż 133 dotyczyło młodzieży do 24. roku życia. Smutny jest fakt, że aż 269 było udanych, a wśród osób do 24. roku życia zginęło z tego powodu 30 ludzi. Czy w szkołach prowadzone są działania edukacyjne na płaszczyźnie psychologiczno-społecznej dla dzieci oraz ich rodziców mające na celu zapobieżenie próbom samobójczym? Czy procedowana ustawa zmieni ten fakt? Dziękuję bardzo.

26-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)