Informatyk w SPGZOZ Miejsce Piastowe

Data dodania: 2022-05-05 12:40:23
#ID: 35748

Informatyk w SPGZOZ Miejsce Piastowe

Nabór na
stanowisko InformatykDyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk.Wymagania:•      
wykształcenie wyższe kierunkowe,•      
mile widziane doświadczenie
zawodowe,•      
dyspozycyjność,  prawo jazdy kat. B.Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku, m.in.:•      
wykonywanie obowiązków administratora systemu
informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczna, utrzymywanie
ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek organizacyjnych
zakładu,•      
zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,•      
udzielanie instruktażu i pomocy użytkownikom urządzeń
komputerowych,•      
realizacja wdrożeń i modyfikacja systemów informatycznych,
dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa,•      
sprawowanie nadzoru technicznego nad
sprzętem komputerowym.Wymagane dokumenty:•      
CV i list motywacyjny,  kserokopie dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,•      
oświadczenie kandydata o posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,•      
oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).Termin i miejsce składania
dokumentów aplikacyjnych:•      
Sekretariat Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska
14, 38-430 Miejsce Piastowe  lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14,
38-430 Miejsce Piastowe”  lub przesłać na adres kontakt@spgzozmp.pl

w
terminie do dnia 16.05.2022 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko
Informatyka”.Zastrzega się prawo do kontaktu z
wybranymi Kandydatami.
Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z p24.pl

Wyślij wiadomość:Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biurowa
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biurowa


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie