Programista VBA

Data dodania: 2021-02-19 06:03:59
#ID: 25815

Programista VBA

Programista VBAADR Polska Sp. z o. o. z Zagórza, specjalizująca się w produkcji osi,
półosi i zawieszeń do maszyn rolniczych poszukuje:Programisty VBA, który zautomatyzuje proces analizy danych i stworzy
rozwiązania oparte o makra VBA działające w Microsoft Excel (chodzi głównie o
pobieranie danych z systemu ERP X3, wysyłanie e-maila z VBA Excel).Wymagania:- praktyczna znajomości pakietu MS Office (tworzenie zestawień i analiz w
Excelu) – warunek konieczny- bardzo dobra, praktyczna znajomość VBA, SQL – warunek konieczny- systematyczność oraz dokładność- zdolności analityczne- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasuOferujemy:

- umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło.Zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: rekrutacja@atwsystem.pl
z dopiskiem programista VBA. Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie
dokumentów.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów
prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Zagórzu, ul.
Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865307, REGON: 371169728, NIP:
6871795342, rekrutacji na stanowisko programista VBA.”Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest
Spółka ADR POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 –
540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000865307, REGON: 371169728, NIP: 6871795342.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych
osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych
osobowych możliwy jest pisemnie na podany wyżej adres Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia
umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu
przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych
kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak
możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na
przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której
kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na
udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe
przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku
kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym
w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich,
które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w
tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania
(aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami. 
Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z p24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Inne
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Inne


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie
Inline
Inline