REKLAMA

KOMUNIKAT Rady Nadzorczej PBS. „Podjęto pochopną decyzję”

SANOK / PODKARPACIE. Publikujemy komunikat Rady Nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w sprawie złożenia skarg na decyzje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego złożenia skarg na decyzje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. – Nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności – czytamy między innymi w nadesłanym oświadczeniu.

 

Komunikat Rady Nadzorczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

dot. złożenia skarg na decyzje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
złożenia skarg na decyzje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rada Nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (PBS) informuje, iż działając na podstawie art. 103 ust. 5 zd. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji złożyła w dniu 6 lutego 2020 r. skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji oraz zawieszenia działalności.

W ocenie Rady Nadzorczej PBS bank prowadził celowe i intensywne działania naprawcze, które przy wsparciu ze strony organu administracji uzasadniały przewidywanie, iż doprowadzą one do trwałej stabilizacji sytuacji finansowej banku. Organ administracji nie uzasadnił, poza arbitralnym stwierdzeniem, że inne środki nadzoru nie byłyby adekwatne, dlaczego sięgnął po resolution, pomimo tak dalekich konsekwencji wykorzystania tego narzędzia.

Wskazać należy, iż resolution ma za zadanie ustabilizowanie sytuacji rynkowej, zaś wydanie przedmiotowych decyzji osiągnęło odwrotny od zamierzonego przez ustawodawcę europejskiego skutek: na rynku panuje zaniepokojenie. Jeśli BFG wobec PBS, pomimo nieistnienia przesłanek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, sięgnął po narzędzie, które niweczy podmiot, to może wszcząć przedmiotowe postępowanie również wobec innych podmiotów, pomimo prowadzenia przez nie działań naprawczych, zgodnie z wolą organów nadzoru .

W ocenie Rady Nadzorczej PBS postępowanie administracyjne, poprzedzające wydanie zaskarżonej decyzji zostało przeprowadzone w sposób prowadzący do naruszenia zasady zaufania obywateli do Państwa, przy przyjętych z góry założeniach, w rażąco krótkim terminie (czterech dni roboczych!), pomimo niezwykle wysokiego stopnia skomplikowania sprawy, na co BFG wielokrotnie zwracał uwagę, najbardziej daleko idących konsekwencji dla PBS oraz systemu banków spółdzielczych wobec innych, możliwych do zastosowania, działań nadzorczych. Negatywny wpływ na sektor spółdzielczy jest już zauważalny .

Co więcej, po zapoznaniu się przez RN PBS z uzasadnieniem decyzji, zidentyfikowane zostały rażące naruszenia przepisów prawa materialnego oraz procesowego.

W ocenie mecenas Ewy Derc, radcy prawnego z Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, która reprezentuje Radę Nadzorczą PBS w niniejszej sprawie, szczególnie silnego podkreślenia wymaga, że celem wszystkich przepisów ustawy o BFG, jest zapewnienie stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji w prawnie i faktycznie uzasadnionych sytuacjach. Jest rzeczą oczywistą, że celem przepisu art. 101 ust. 7 ustawy o BFG jest udzielenie BFG instrumentu w postaci możliwości wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w bankach, w których wystąpiły łącznie określone przesłanki. W przypadku PBS należy jednak stwierdzić, iż nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające pozbawienie banku możliwości dalszego prowadzenia działalności, co jednak nastąpiło na mocy zaskarżonej decyzji. Rada Nadzorcza po raz kolejny stwierdza, że uruchomienie procesu resolution było działaniem pochopnym, podjętym na bardzo wątpliwych przesłankach nie uwzględniającym kilkuletnich działań naprawczych, których skuteczność ujawniały kolejne z audytowane wyniki finansowe.

Rada Nadzorcza PBSbank w zawieszeniu

materiały nadesłane


archiwum Esanok.pl

11-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)