REKLAMA

KOMENTARZE. Mieszkańcy sołectw, którym „odpuszczono” stoją murem za Trepczą, Bykowcami i Zabłotcami

SANOK/PODKARPACIE. Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka opublikował dzisiaj w mediach społecznościowych nowe stanowisko w sprawie poszerzenia Sanoka. Okazało się, że już nie chodzi mu o 10 sołectw, a jedynie o trzy.

Dorota Mękarska

Dzisiaj ma odbyć się w Sanoku sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sanockiego, zwołana na wniosek 11 radnych powiatowych, którzy chcą przyjęcia stanowiska i apelu w sprawie zmian granic Sanoka. Pismo ma zostać skierowane do Rady Miasta Sanoka. Wnioskodawcy przygotowali jego projekt. Wyrazili w nim negatywne zdanie odnośnie zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu sanockiego. Apelują o zaniechanie dalszych działań zmierzających do poszerzenia granic miasta, gdyż wynik konsultacji społecznych nie pozostawił wątpliwości, jakie jest stanowisko mieszkańców sołectw. Według 11 radnych powiatowych ignorowanie tego głosu byłoby pogwałceniem podstawowych zasad demokracji i samorządności.

Wszystko wskazuje na to, że burmistrz Sanoka przestraszył się przyjęcia przez radnych powiatowych takiego stanowiska, gdyż pod wnioskiem podpisali się także radni związani z prawicową koalicją, co mogłoby mieć z kolei wpływ na stanowisko popierającego go klubu PiS w radzie miasta.

W mediach społecznościowych opublikował dzisiaj nową koncepcję rozszerzenia Sanoka. Wśród wymienionych sołectw są jedynie trzy, które obecnie znajdują się w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Sanok, czyli Trepcza, Bykowce i Zabłotce. Nie ma natomiast Zahutynia, który jest częścią gminy Zagórz.

Zapytaliśmy ich włodarze jak przyjęli nową koncepcję burmistrza Sanoka.

Jesteśmy zaskoczeni, tak jak całą koncepcją poszerzenia miasta Sanoka – mówi Paweł Wdowiak, z-ca wójta i sekretarz w gminie wiejskiej Sanok. – Wybór tych trzech miejscowości utwierdza nas w przekonaniu, o czym mówiliśmy od początku, że chodzi jedynie o podatników i podatki, gdyż wymieniono miejscowości, z których są największe wpływy z podatków do kasy samorządu. Natomiast trzeba zaznaczyć, że wynik konsultacji społecznych w tych sołectwach nie odbiega od wyników w innych miejscowościach, więc tym bardziej ten wybór jest podyktowany wyłącznie względami finansowymi. Mamy już informacje, że mieszkańcy sołectw, którym „odpuszczono” stoją murem za sołectwami, które miasto chce w dalszym ciągu przyłączyć i będą udzielać im wsparcia. Dlatego apeluję do Rady Miasta Sanoka, aby podczas głosowania wzięła pod uwagę głosy mieszkańców wyrażone w konsultacjach.

Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz nie uważa, by stanowisko burmistrza Tomasza Matuszewskiego kończyło sprawę odłączenia Zahutynia od gminy Zagórz

Dzisiaj Rada Miejska w Zagórzu podjęła uchwałę negatywnie opiniującą odłączenie sołectwa Zahutyń w gminie Zagórz i przyłączenie go do miasta Sanoka – informuje burmistrz Nowak. – Teraz czekamy na decyzję Rady Miasta Sanoka, bo organem uchwałodawczym jest rada.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Nowa koncepcja burmistrza. Chce „tylko” Trepczę, Bykowce i Zabłotce

foto nagłówek: grafika poglądowa

18-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)