REKLAMA

Czterdzieści lat minęło… Jubileusz Przedszkola nr 2 (ZDJĘCIA)

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…”
Jan Paweł II

W dniu 13 czerwca br.,  Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Brzozowie obchodziło rubinowy jubileusz, którego wyjątkowość najlepiej oddają  słowa piosenki Andrzeja Rosiewicza „Czterdzieści lat minęło”, którą zaśpiewała podczas uroczystości jubileuszowej Sabina Kułak  – aktualnie uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie wokalu – będąca wychowankiem PS Nr 2 w Brzozowie.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice Mniejszej w Brzozowie pod przewodnictwem Ks. Prałata Franciszka Gocha przy koncelebrze Ks. Macieja Marszałka –  wychowanka brzozowskiej placówki oświatowej na wstępie której wystąpiła Sabina Kułak. W oprawę słowno – muzyczną mszy świętej włączyli się również najmłodsi uczestnicy jubileuszu  –  przedszkolaki przygotowane pod okiem swoich opiekunów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce  w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury  na wstępie której  zaproszonych gości powitała  Jolanta Szarek pełniąca funkcję dyrektora placówki od września ubiegłego roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przemysław Len – Zastępca Burmistrza Brzozowa,  Ks. Maciej Marszałek, Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia, Józef Baran – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzozowie,  Monika Skocka – Wojtas – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie oraz  Ryszard Piecuch – Członek Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie. Dyrektor Jolanta Szarek powitała ponadto przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji z którymi przedszkole utrzymuje ścisłą i długoletnią  współpracę, w tym m.in.:  Martę Śmigiel – Dyrektora Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, Agnieszkę Wójcik – Gdule p.o. Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury, Edwarda Mroziaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, Katarzynę Lutecką – Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Jolantę Leń – właściciela Centrum Medycznego „Dar – Med” w Brzozowie, Dorotę Schmidt – Kierownika Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie, Bogdana Dytko – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krystynę Rymarz – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zofię Cwynar – Dyrektora  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie, Urszulę Barć – przedstawiciela brzozowskiego Nadleśnictwa, Elżbietę Szul – Kierownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Brzozowie, wszystkich  dyrektorów i kierowników gminnych jednostek i placówek oświatowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz:  absolwentów, rodziców, emerytowanych pracowników placówki, a  w szczególności najmłodszych.

 „Jubileusz czterdziestolecia to najlepsza okazja do sięgnięcia  w przeszłość, przywołanie pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących dziedzictwo którego staliśmy się spadkobiercami”–stwierdziła  Dyrektor Jolanta Szarek, która dodała: „…..lecz  mam nadzieję, że  to co najlepsze i najpiękniejsze jeszcze przed nami”. Zasygnalizowała również kwestię zmiany nazwy placówki oświatowej, która będzie obowiązywała od  miesiąca września br., związanej  z prowadzonymi oddziałami integracyjnymi dla najmłodszych.

W imieniu Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego  na ręce Jolanty Szarek – Dyrektora PS NR 1 list gratulacyjny złożył oraz  upominki dla najmłodszych przekazał Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa. Burmistrz  w przekazanym liście gratulacyjnym złożył  wyrazy uznania i gratulacje  pod adresem Grona Pedagogicznego i  Pracowników, jak również  Rodziców  i Dzieci za codzienną pracę oraz zaangażowanie  w realizację zadań edukacyjno – wychowawczych, co czyni z przedszkola placówkę przyjazną dla dzieci i otwartą dla środowiska. Na zakończenie życzył: „…by  Przedszkole zawsze cieszyło się szacunkiem i uznaniem środowiska. Niech przyszłość przyniesie spełnienie planów życiowych dzieci, ambicji zawodowych Nauczycieli i marzeń Rodziców związanych z pokładanymi  w swoich pociechach nadziejami”.

Uroczystość jubileuszowa  poprowadzona została przez duet pedagogów: Annę Rzepkę oraz  Elżbietę Mazur przy wsparciu występującej  tym razem w roli reportera Jadwigi Krokis – Zastępcy Dyrektora placówki.

Nie zabrakło rzecz jasna na deskach Brzozowskiego Domu Kultury wzbudzających entuzjazm jakże oczekiwanych występów  najmłodszych, którzy przy gromkich brawach  ze strony publiczności zaprezentowali szereg przygotowanych utworów wokalno – tanecznych i scenek humorystycznych.

Nie obyło się również bez  wzruszających oraz wywołujących uśmiech wspomnień wychowanków przedszkola, którymi podzielili się m.in.: koncelebrant  uroczystej mszy świętej Ks. Maciej Marszałek oraz wokalistka Paulina Zubel.

W ramach uroczystości jubileuszowej  we wspólnym spontanicznym występie wokalnym  z dzieciakami z kółka wokalnego „Fruwające Anioły”  wystąpili wychowankowie przedszkola – solistki: Sabina Kułak, Oliwia Mielcarek oraz Kamila Niewiadomska. Posiadane   umiejętności wokalno – instrumentalne zaprezentowały również Paulina Zubel oraz Oliwia Mielcarek wykonujące utwory wokalne przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego.

Na zakończenie nie zabrakło  wspólnych podziękowań,  w szczególności podziękowań  dla emerytowanych dyrektorów przedszkola w osobach: Janiny Zając, Małgorzaty Kobiałki, Zofii Lasek oraz Małgorzaty Żółkiewicz pełniącej funkcję dyrektora do  roku ubiegłego, które z rąk Dyrektora Jolanty Szarek otrzymały  w dowód wdzięczności  wiązanki kwiatów.

RavF


14-06-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline