REKLAMA

Budowa EKOALTANY w Lisznej idzie pełną parą! (ZDJĘCIA)

LISZNA / PODKARPACIE. Utworzenia azylu przyjaznego i sprzyjającego odpoczynkowi, zapewnienie przestrzeni rekreacyjno – edukacyjnej oraz efektywne wykorzystanie specyficznego położenia i mikroklimatu to główne idee leżące u źródeł pomysłu budowy ogólnodostępnej EKO ALTANY. Projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni” jest inicjatywą społeczności wsi Liszna, w imieniu której wystąpił samorząd Gminy wiejskiej Sanok.

Lokalizacja wybrana dla altany nie jest przypadkowa. Sąsiedztwo małej infrastruktury rekreacyjnej – Otwarta Strefa Aktywności, plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe – dzięki wzbogaceniu o dodatkowe elementy umożliwi wielofunkcyjność, kompleksowość i maksymalną użyteczność miejsca. Altana z murowanym grillem stworzy warunki do spotkań na świeżym powietrzu oraz integracji wszystkich mieszkańców sołectwa. Wokół altany zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, domki i hotele dla owadów czy domki dla jeży, powstanie „plenerowy zielnik” oraz mikro kwietny mural wykorzystujący ściany altany jako podpory.

Do 1939 r. w Lisznej istniały dwa sanatoria. Jedno z sanatoriów ufundowane zostało w okresie II Rzeczypospolitej przez Michalinę Mościcką, pierwszą damę Polski, małżonkę Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego. Sanatorium miało w swoje ofercie kąpiele wodne, a jego niezaprzeczalnym atutem był szczególny mikroklimat gór. Niestety sanatorium zostało zniszczone przez Niemców w 1941. Niemniej jednak z naturalnych dobrodziejstw oraz ich dobroczynnych efektów można czerpać do dnia dzisiejszego.

Kolejne obostrzenia wynikające z pandemii pokazały jak bardzo potrzebujemy kontaktu z przyrodą i powrotu do natury. Ponadto dzisiejsze społeczeństwo ma coraz większą świadomość zagrożeń ze strony postępującej cywilizacji. Troska o zdrowie swoje i najbliższych, aktywny wypoczynek w krótkim czasie stały się kwestią priorytetową i bezdyskusyjną.

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Projekt jest inicjatywą społeczności wsi Liszna w imieniu, której występuję samorząd Gminy wiejskiej Sanok. Liszna jest malowniczo położoną urokliwą miejscowością, z niewielkim ruchem pojazdów, a co za tym idzie niską emisją hałasu i czystym powietrzem. Do 1939 r. istniały tam dwa sanatoria, ponadto na terenie wsi odnajdziemy bogactwo źródeł mineralnych. Jedno z sanatoriów ufundowane zostało w okresie II Rzeczypospolitej przez Michalinę Mościcką, pierwszą damę Polski, małżonkę Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego. Sanatorium miało w swoje ofercie kąpiele wodne, a jego niezaprzeczalnym atutem był szczególny mikroklimat gór. Niestety sanatorium zostało zniszczone przez Niemców w 1941. Niemniej jednak z naturalnych dobrodziejstw oraz ich dobroczynnych efektów można czerpać do dnia dzisiejszego.

Główną ideą przedsięwzięcia, jest utworzenia azylu przyjaznego i sprzyjającego odpoczynkowi, zapewnienie przestrzeni rekreacyjno – edukacyjno – wypoczynkowej dla społeczności lokalnej jak również efektywne wykorzystanie specyficznego położenia i mikroklimatu. W efekcie realizacji projektu powstanie pewnego rodzaju plenerowe centrum integracji społecznej wsi Liszna. Należy zaznaczyć, że istniejący w bliskim sąsiedztwie plac zabaw dla dzieci, Otwarta Strefa Aktywności czy boisko sportowe nie posiadają żadnego zadaszonego miejsca, które uwzględniałoby zmienne warunki pogody np. upał lub deszcz.

Kolejne obostrzenia wynikające z pandemii pokazały jak bardzo potrzebujemy kontaktu z przyrodą i powrotu do natury. Ponadto dzisiejsze społeczeństwo ma coraz większą świadomość zagrożeń ze strony postępującej cywilizacji. Troska o zdrowie swoje i najbliższych, aktywny wypoczynek w krótkim czasie stały się kwestią priorytetową i bezdyskusyjną. Co istotne EKO ALTANA pozwoli na realizację inicjatyw edukacyjnych, w tym warsztatów i szkoleń plenerowych ujętych w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Liszna na lata 2021-2025.Wokół altany zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, domki i hotele dla owadów czy domki dla jeży, powstanie „plenerowy zielnik” oraz mikro kwietny mural wykorzystujący ściany altany jako podpory.

Niebagatelną rolę odgrywa również fakt, iż cała wieś zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, co dodatkowo wzmacnia jej potencjał przyrodniczy i walory wypoczynkowe.

Wybrana lokalizacja nie jest przypadkowa, sąsiedztwo małej infrastruktury rekreacyjnej – Otwarta Strefa Aktywności, plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe – dzięki wzbogaceniu o dodatkowe elementy umożliwią wielofunkcyjność, kompleksowość i maksymalną użyteczność miejsca. EKO ALTANA pełnić będzie m.in. funkcje edukacyjne, integracyjne, rekreacyjno-sportowe, co ma szczególne znaczenie w kontekście walorów przyrodniczych miejscowości związanych z występowaniem obszaru chronionego NATURA 2000.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, tzn. że jego beneficjentami będą mieszkańcy Lisznej w każdym wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe aktywne zawodowo oraz osoby w podeszłym wieku- seniorzy, rodziny w tym rodziny z małymi dziećmi).

EKO ALTANA zapewni dogodne warunki aby odpocząć, urządzić rodzinny piknik, pograć w gry planszowe, poczytać książkę oraz co ważne schronić się przed upałem czy deszczem. Szczególnie ważnym aspektem funkcjonowania EKO ALTANY będzie jej oferta, w tym:

• edukacyjna (m.in. warsztaty zielarskie, rękodzielnicze, tworzenia produktu lokalnego, warsztaty kulinarne warsztaty grillowe, szkolne zajęcia przyrodnicze, zajęcia techniczne – przygotowanie budek lęgowych czy domków dla jeży), • rekreacyjno – sportowa (np. akcje typu – rodzinny wypoczynek na świeżym powietrzu, gry terenowe) • regularne imprezy plenerowe (np. piknik pod chmurką, dzień dziecka, kino plenerowe).

Zorganizowana w ramach projektu przestrzeń pozwoli także na organizację:

• plenerowych zebrań sołeckich w okresie letnim,
• spotkań KGW z zaproszonymi gośćmi, zaprzyjaźnionymi kołami KGW, kapelami wiejskimi.

Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

źródło: materiały nadesłane

02-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)