REKLAMA

Pierwsza kolonia dla dzieci niepełnosprawnych na Podkarpaciu (ZDJĘCIA)

PRZYSIETNICA/PODKARPACIE. Fundacji "Wielkie Serce" udało się zorganizować kolonię dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z rodzin zastępczych i z domów dziecka.

Podopieczni odpoczywają obecnie w "Czardworku" w Przysietnicy.

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie po raz pierwszy są na wyjeździe bez rodziców. Mają codziennie Trening Umiejętności Społecznych i moc atrakcji. Uśmiechnięte, szczęśliwe buzie mówią o tym, że organizatorom udało się uczynić coś dobrego.

Obecnie na kolonii przebywa 64 dzieci, 8 osób kadry pedagogicznej, 8 wolontariuszy i pielęgniarka.

foto: fb Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci


2018-08-10 13:25:20